WIERTARKA ELEKTRYCZNA

 

Wiertarka składa się z:
- Uchwytu, w którym mocowane jest narzędzie skrawające
- Uchwyt połączony jest z wiertarką przez nakręcenie na gwintowaną końcówkę wrzeciona
- Cylindryczna część obudowy służy do nakładania przystawek i nasadek, które spełniają wiele funkcji. Mogą być użyte do: cięcia, polerowania, szlifowania, strugania. Można zamocować wiertarkę w stojanie- pozycja pionowa i wykonywać operacje
- Przełącznik biegów wewnątrz wiertarki (skrzynia biegów)- Umożliwia dostosowanie prędkości obrotowych wrzeciona wiertarki do obciążenia lub wymagań przyłączonego napędu
a) przy biegł jałowym bez obciążeni:
- wrzeciono obraca się z prędkością 1800 obr/ min przy drugim biegu
- wrzeciono obraca się z prędkością 650 obr/min przy pierwszym biegu

- obudowa wiertarki- składa się z dwóch połówek i pokrywy tylniej
- przycisk wyłącznika- służy do włączania prądu elektrycznego silnika wiertarki

Wiertaka posiada przycisk blokady co decyduje o ciągłej pracy wiertarki.

- Samoczynny bezpiecznik termiczny- powoduje wyłączenie urządzenia w przypadku zbyt dużego przeciążenia wiertaki. Ponowne uruchomienie następuje po ostudzenia bezpiecznika wiertarki.
- Przewód zasilający prąd elektryczny

 
a) wiertarka zasilana jest prądem elektrycznym przemiennym o napięciu 220 V pobieranym z domowej instalacji elektrycznej
b) moc pobierana przez nią z sieci wynosi 350 W czyli trzykrotnie mniej niż pobiera domowe żelazko elektryczne
c) wewnętrzne części elektryczne są podwójnie izolowane i zasilanie nie wymaga przewodu uziemiającego
d) ciekawostką jest też, że wrzeciono z uchwytem wiertarskim jest dodatkowo izolowane elektrycznie od pozostałych metalowych części przekładni i silnika elektrycznego.

2. Znaczenie symboli znajdujących się na tabliczce znamionowej wiertarki.

- PRCv - typ wiertarki

- II L - jest to klasa ochronności

- - tez znak oznacza, że nie potrzeba dla tej wiertarki dodatkowych zabezpieczeń zerowania i izolowania

- 220 V napięcie zasilania

- 50- 60 Hz- napięcie w sieci

- 650/1800 obr/min - prędkość obrotowa wiertarki

- PN74 Polski Komitet Normalizacyjny, rok wydania normy

- 2,15 A- zabezpieczanie przeciążeniowe

- 450 W- moc pobierana

- 10/6- maksymalna średnica wiercenia w stali

- Poziom N- oznacza poziom zakłóceń radio-elektrycznych

- E- norma elektryczna 06251 nr. normy

- 87 / 78585 - rok produkcji, numer serii

Tabliczka znamionowa wiertarki


3. Schemat mechaniczno - kinematyczny wiertarki.4. Wiertarka jedno i dwubiegowa służy do wiercenia - praktycznie we wszystkich materiałach. Wszechstronność urządzenia polega na możliwości wymiany podstawowego wyposażenia wiertarki na wyposażenie dodatkowe w postaci nasadek przeznaczonych do różnych celów np. nasadka udarowa, pilarka tarczowa, szlifierka oscylacyjna, strugarka, szlifierka stołowa, tokarka i inne. Z nasadek i urządzeń dodatkowych za najlepsze uważać należy te, które można mocować zaciskowo bezpośrednio na korpusie wiertarki. Wydajność i obroty są dokładnie określone. Pobór mocy podany jest na tabliczce znamionowej.

5. Zasady bezpiecznej obsługi wiertarki.
* Nie dotykaj rękoma narzędzi tnących, obrotowych
* Przed włączeniem wiertarki sprawdzić wzrokowo czy nie ma:
- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia itp.)
- nadpaleń (zwłaszcza przewodów)
- uszkodzonych połączeń mechanicznych
* podczas wiercenia stosować okulary i rękawice ochronne
* właściwie odczytuj tabliczki znamionowe ze znakiem ochrony przeciwpożarowej
* w czasie przerw i po zakończeniu pracy zawsze wyłącz urządzenie z sieci
* bezmyślne stosowanie wiertarki może spowodować porażenie prądem elektrycznym
W praktyce najniebezpieczniejsze dla człowieka są stosowane prądy przemienne o częstotliwości przemysłowej tj. 50 Hz. Czynnikiem decydującym o porażeniu jest natężenie prądu (wartość jego zależy od napięcia oraz oporu).
Przy porażeniu prądem następuje skurcz mięśnia sercowego i zaburzenia oddychania(należy stosować sztuczne oddychanie). Skuteczność ratowania zależy od szybkiego działania po odcięciu dopływu prądu.